İslamda ve Batı Hukukunda Fikri Mülkiyet Kavramı

Mülkiyet kavramı, bu çağda yapılandırılmış bir toplumun parçası ve papasıdır. Mülkiyet kavramı nasıl izlenir, toplumun doğasını belirler. Bu kopya hakları modernleşme çağının ve büyük iktidarsızlığın bilinen olaylarıdır. Fikri mülkiyet, örneğin patent, marka, endüstriyel tasarım ve kopya hakları gibi birinin entelektüel gayretinin sonucu olan mülkiyet üzerindeki belirli yasal haklar olarak tanımlanır. Bu maddi olmayan ya da […]